Support Executive

Bangkok

THB 15,000 - 22,000

แผนก Support ของเราทำหน้าที่ดูแล “ลูกค้า” ทั้งหมดของ Wongnai ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าที่ใช้บริการ หรือ user ผู้ใช้งาน Web และ App โดยตรง

การสื่อสารและประสานงานถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา เพราะทั้ง 2 สิ่งนี้จะช่วยให้ทุกคนในแผนกทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และแม่นยำ ทั้งนี้ต้องมีความตื่นตัวสืบหาและพร้อมรับมือแก้ไขกับทุกปัญหาที่เข้ามา เพื่อให้เกิดความประทับใจสูงสุดแก่ลูกค้า

พูดได้ว่าทุกช่องทางในการสื่อสารกับทาง Wongnai เราจะเป็นด่านแรกที่คอยช่วยเหลือ ประสานงาน และแก้ปัญหาให้จบให้เร็วที่สุด ตั้งแต่เวลา 07.00 - 00.00 น. ในทุกๆวัน เพราะถ้าไม่มีแผนกของเรา แล้วใครล่ะที่จะช่วยเหลือและเป็นตัวแทนของลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือทุกคน :)

Responsibilities
 • รับเรื่อง ให้ข้อมูล แก้ปัญหาที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น Wongnai และร้านค้าแจ้งเข้ามา
 • ดูแลระบบออเดอร์ และลงมือดำเนินการเมื่อพบความผิดปกติ
 • สืบหาสาเหตุ วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น รวบรวมข้อมูล ประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขให้บริการราบรื่นตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)
 • ให้ข้อมูล และความเห็นเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในระยะยาว
 • เชิญชวนร้านอาหารให้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
 • เพศชาย หรือหญิง ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 0 - 5 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานเป็นกะได้ (07:00-16:00 และ 16:00-24:00)
 • รักงานด้านบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะการสื่อสารและเจรจาที่ดีมาก สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • อดทน ขยัน และสามารถทำงานตามเป้าที่ตั้งไว้ได้
 • สามารถ cold call และติดตามผลงานได้จนถึงที่สุด
 • มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีและแอปพลิเคชั่น ใช้งานอินเตอร์เน็ต website และโปรแกรม office ดี
 • หากมีประสบการณ์การงานดูแลลูกค้าหรือการขาย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ