Development

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
- การสัมภาษณ์ในช่วงสถานการณ์นี้จะเป็น Online Interview ทั้งหมด
- สำหรับผู้ที่เริ่มงานในช่วงสถานการณ์นี้สามารถทำงานที่บ้านได้เลย แม้จะพึ่งเริ่มงานก็ไม่ต้องห่วง เพราะทีม Engineering ของเรา มี Course Bootcamp สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มงาน และมี Mentor ที่พร้อมให้ไปปรึกษาได้เสมอ

 

เราคือทีมที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาแอพและเว็บไซต์ Wongnai ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 13 ล้านคนต่อเดือน สร้างประโยชน์และก่อให้เกิดผลกระทบกับสังคมเป็นวงกว้าง ทั้งผู้ใช้งานในฐานะผู้บริโภคไปจนถึงเจ้าของกิจการ 

 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Wongnai เชื่อมโยงกันแบบ End-to-End เกิดเป็น Ecosystem ที่เอื้อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้พันธกิจของเราที่ต้องการเชื่อมต่อผู้คนเข้ากับสิ่งดีๆ สำเร็จได้

 

ทีมเราประกอบด้วยคนที่เชี่ยวชาญทั้ง Software Engineering & Testing, Data Science, DevOps, UX/UI Design ทำงานร่วมกับทีมอื่นแบบ Cross-Functional เปิดโอกาสให้ทุกคนเสนอไอเดียในผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ทุกคนภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมกับผลงานที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่น