แม่บ้าน

Bangkok

THB 10,000 (พิจารณาตามประสบการณ์)

Responsibilities
  • ดูแลทำความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสำนักงาน
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  • เพศหญิง อายุ 25-45 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
  • มีประสบการณ์ทำงานแม่บ้านมาก่อน
  • หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ