Customer On-Boarding Executive (1 year Contract)

THB 16,000 - 28,000

Bangkok

ที่ Wongnai เรามีเป้าหมายใหญ่คือการ connect people to good stuff เราเชื่อว่าแอปฯ ของคนไทยก็สามารถยืนหนึ่งในการนำเสนอข้อมูลและบริการต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ชีวิตของทุกคนสะดวกสบายขึ้นได้ไม่แพ้แอปฯ ใด และเราอยากให้ Wongnai กลายเป็นแอปฯ ที่สามารถเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อผู้ใช้งานกับร้านค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

Customer On-Boarding Executive เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ในการช่วยเหลือร้านค้าในการให้ข้อมูลของ Product ต่าง ๆ ของ Wongnai โดยช่วยให้ร้านค้ามีความรู้ ความเข้าใจในระบบต่าง ๆ สามารถใช้งาน Product ได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงการเรียนรู้ Product ใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ร้านค้าสามารถใช้ Product ของเราให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

เราจึงมองหาทีมงานที่มีความมุ่งมั่นในการเชื่อมต่อสิ่งดี ๆ เข้ากับผู้คน รักการเรียนรู้และไม่หยุดพัฒนา หากคุณอ่านโพสต์นี้แล้วรู้สึกว่าประกายไฟในตัวคุณได้ถูกจุดขึ้น สมัครเลย!!!

Responsibilities

 • สอนการใช้งาน Product ต่าง ๆ ของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายให้กับร้านค้าทางโทรศัพท์ ไปที่ร้านค้าเอง หรือการส่งชุดข้อมูลที่จำเป็นในการสอนร้าน
 • วางแผนงานที่จะเกิดขึ้น นัดหมาย รวมถึงจัดเตรียม material ต่าง ๆ ที่ใช้ในการสอน และเตรียมความพร้อมใน Process ของการสอนทั้งหมด
 • จัดเตรียมการ Training ให้กับร้านค้าตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เรียนรู้ Product ต่าง ๆ อยู่เสมอ เพื่อถ่ายทอดให้ร้านค้าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำคู่มือในการใช้งานของทุก ๆ Product และคอย อัพเดทคู่มืออยู่เสมอ 
 • ติดต่อประสานงานกับทีมต่าง ๆ ภายในบริษัท เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • สนับสนุนงานของโครงการพิเศษต่าง ๆ ของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Qualifications

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีใจรักงานบริการ  และมี service mind สูง
 • มีทักษะการสื่อสารและเจรจาที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีทักษะการพูดในที่สาธารณะในระดับที่ดีถึงดีมาก
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีความอ่อนน้อม สุภาพ และอดทนต่อสถานการณ์ที่ต้องรับมือกับผู้คนได้เป็นอย่างดี
 • มีความมุ่งมั่น พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่และเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา
 • มีความรู้พื้นฐานในด้านโปรแกรม office อยู่ในระดับที่ดี
 • มีความรู้ด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยู่ในขั้นดี
 • หากมีประสบการณ์ในด้านงาน Customer Service / Call Centre / Sales / Trainer โดยเฉพาะการสอนลูกค้า หรือแนะนำลูกค้าใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ