Marketing Manager (New Initiatives)

50,000 - 70,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

Bangkok

ธุรกิจของ Wongnai กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดและมีการขยายการให้บริการที่หลากหลายมากขึ้นเรื่อย ๆ มีธุรกิจใหม่ ๆ ที่กำลังถูกริเริ่มและผลักดันขึ้นมาหลายอย่าง 

เราจึงมองหาทีมงานที่มีความสามารถ รวมถึงความตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่จะนำพาธุรกิจใหม่ ๆ ของ Wongnai ให้บรรลุตามโจทย์และเป้าหมายของธุรกิจ

 

Responsibilities

 • ธุรกิจที่รับผิดชอบคือธุรกิจด้านร้านอาหารและการบริการในรูปแบบใหม่ ๆ ตามเป้าหมายและทิศทางของบริษัท
 • วางแผนและพัฒนากลยุทธ์การตลาด และบริหารจัดการทรัพยากรที่มีเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดของบริษัท
 • กำหนดกลยุทธ์ด้านราคาของสินค้าหรือบริการ เพื่อเป็นผู้นำด้านคุณภาพในตลาด
 • ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของตลาด ลูกค้า รวมไปถึงคู่แข่ง เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการตลาด
 • วางแผน วิจัยและพัฒนา ร่วมกับทีมอื่น ๆ ภายในบริษัทเพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคมากที่สุด
 • วางแผนอบรมเรื่องการส่งเสริมการขายแต่ละแคมเปญให้กับจุดให้บริการต่าง ๆ 
 • วางแผนการส่งเสริมการขายให้เป็นไปตามแผนงานและกระตุ้นยอดขาย เพื่อให้เป็นไปตามยอดขายที่กำหนดไว้
 • วางแผนสรุปผลการทำงานของแต่ละแคมเปญ เพื่อให้ทราบถึงบทสรุปของแต่ละแคมเปญและสามารถนำไปต่อยอดในการทำงานสำหรับแคมเปญต่อไปได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าพันธมิตร เพื่อการประสานงานทางการตลาดร่วมกันอย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จเป็นไปตามที่กำหนด
 • วิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบกับยอดขาย จนทำให้ยอดขายดีขึ้นและเป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้
 • วิเคราะห์ และวัดผลการทำงานของทีม รวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากแผนการที่ดำเนินการออกไป เพื่อนำมาปรับใช้กับแผนในอนาคตได้

 

Qualifications

 • วุฒิปริญญาตรี/โท ในสาขาการตลาดหรือบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป 
 • หากเคยทำงานในธุรกิจร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้าน Digital Marketing, Performance Marketing, E-commerce จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์คุมทีม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ Online tools (Google ads, Facebook ads) หรือ Analytics (Facebook analytics, Google analytics)
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ เชิง Data-driven
 • มีทักษะในด้านคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และเจรจาต่อรองที่ดีมาก
 • มีความเป็นผู้นำสูง สามารถกระตุ้นและผลักดันทีมงานให้ทำงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้ได้
 • รักความสำเร็จและไม่กลัวแรงกดดัน
 • มีความรับผิดชอบ ไว้ใจได้ และสามารถทำงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยตัวเองได้