Marketing Executive (based in Bangkok Head Office)

THB 15,000 - 17,000 ไม่รวม incentive

Bangkok

ที่ Wongnai เรามีเป้าหมายใหญ่คือการ connect people to good stuff เราเชื่อว่าแอปฯ ของคนไทยก็สามารถยืนหนึ่งในการนำเสนอข้อมูลและบริการต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ชีวิตของทุกคนสะดวกสบายขึ้นได้ไม่แพ้แอปฯ ใด และเราอยากให้ Wongnai กลายเป็นแอปฯ สำหรับคนไทยทั่วประเทศอย่างแท้จริง 

เราจึงมองหาทีมงานที่มี passion แรงกล้าและมีความเชื่อในสิ่งเดียวกับเรา มาร่วมกันทำความเชื่อนี้ให้เป็นจริง หากคุณอ่านโพสต์นี้แล้วรู้สึกว่าประกายไฟในตัวคุณได้ถูกจุดขึ้น สมัครเลย!!!

Responsibilities

 • คิดและวางแผน รวมไปถึงบริหารจัดการแคมเปญทางการตลาดในพื้นที่ของจังหวัดปริมณฑลทั้งหมด ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งสื่อ online และ offline หรืออื่น ๆ ที่สามารถทำให้บรรลุเป้าหมายของแคมเปญได้

 • คิดโปรโมชันที่น่าสนใจและติดต่อประสานงานกับร้านอาหารเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมทำโปรโมชันทางการขาย 

 • วางแผนและดำเนินการสื่อสารโปรโมชันกับร้านอาหาร ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งตรวจสอบว่าการโปรโมททั้งหมดได้รับการดำเนินการอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

 • ใช้สื่อ Online (Paid Media) เพื่อให้เจ้าของร้านต่าง ๆ รู้จัก Wongnai มากขึ้น และใช้ Service ต่าง ๆ ของ Wongnai ให้เหมาะสมกับร้านอาหาร

 • เรียนรู้ ทดลอง ทดสอบ เครื่องมือและโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ ในเขตจังหวัดปริมณฑล รวมทั้งติดตาม trend ใหม่ ๆ อยู่เสมอ และนำมาปรับใช้ได้อย่างฉับไว

 • จัดหา freelance หรือพนักงาน part-time ในพื้นที่ เพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานงาน ให้ข้อมูล และควบคุมงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

 • ติดต่อประสานงานกับ vendor ต่างๆ ภายนอก รวมทั้งทีมภายในบริษัท

 • ตรวจสอบข้อความ artwork สื่อ และ keyword ต่างๆ ให้ถูกต้องและตรงตามจุดประสงค์ ก่อนที่จะออกไปภายนอก


Qualifications

 • จบการศึกษาในสาขาการตลาด, บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง 1 - 3 ปี 

 • มีทักษะการสื่อสารทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนและการเจรจาที่ดีมาก

 • มีความรู้ความเข้าใจใน digital media หรือ application Wongnai จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีความรับผิดชอบสูง และเป็นคนรักความสำเร็จ

 • มีความอดทน และสามารถทำสิ่งต่าง ๆ สำเร็จได้ด้วยตนเอง

 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

 • มองโลกในแง่ดี ไม่เกี่ยงงาน ชอบช่วยเหลือผู้อื่น