Software Engineer, Mobile (React Native)

THB 30,000 - 60,000

Bangkok

ปัจจุบันบริการสั่งอาหาร Delivery ถือได้ว่าเป็นบริการที่นิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย บริการ LINE MAN ถือได้ว่าเป็นผู้นำอันดับ 1 ในตอนนี้ โดย Wongnai เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการ LINE MAN เพื่อช่วยให้การสั่งอาหารมีความสะดวกสบายมากขึ้นทั้งฝั่งของผู้สั่งอาหารและร้านอาหาร

นอกเหนือจากการให้บริการข้อมูลร้านอาหารให้กับบริการ LINE MAN แล้ว Wongnai ยังพัฒนาระบบหลังบ้านและแอพพลิเคชั่น Wongnai Merchant App ซึ่งอยู่เบื้องหลังการทำงานของฝั่งร้านอาหารทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการรับคำสั่งซื้ออาหารจากผู้ใช้แอพ LINE MAN หรือแอพ Wongnai, การจัดการสถานะของร้านอาหารหรือเมนูต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดความยุ่งยากของการบริหารจัดการที่ฝั่งร้านอาหาร เพิ่มความเร็วในการบริการ รวมถึงลดความผิดพลาดต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการสั่งอาหารจนถึงการส่งอาหาร

Responsibilities

  • พัฒนาแอพ Wongnai Merchant App เพื่อปรับปรุงและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ โดยทำงานใกล้ชิดกับ Product Manager, UX/UI Designer, ทีม Backend เพื่อร่วมกันคิดออกแบบการทำงานของระบบเพื่อรองรับฟีเจอร์ใหม่ๆ

  • ควบคุมคุณภาพของโค้ดให้มีคุณภาพที่ดี ทำงานได้ถูกต้อง ทดสอบและดูแลได้ง่าย มีความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ดี

 

Qualifications

  • มีประสบการณ์ในการพัฒนาแอพที่ใช้ Framework สำหรับ Cross Platform Development อย่างเช่น React Native, Flutter, NativeScript, Xamarin

  • มีความรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่อง Data Structure, Algorithm, OOP, Coding, Design Patterns, Best Practices ต่างๆ

  • ถ้าเคยมีประสบการณ์ในการพัฒนาแอพด้วย React Native มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  • ถ้าเคยมีประสบการณ์ในการพัฒนาแอพบน iOS หรือ Android แบบ Native จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  • มี Growth mindset และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือสอนให้กับคนอื่นได้