Software Engineer, Internal Tools

Bangkok

THB 30,000 - 60,000

Responsibilities

เขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาเครื่องมือหรือระบบที่ใช้ภายในบริษัท Wongnai เช่น หน้าจอแสดงสถิติต่างๆ ของระบบ Wongnai, เครื่องมือสำหรับช่วยให้เรียกดูหรือวิเคราะห์ข้อมูล, หน้าเว็บประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานที่เปิดอยู่ โดยมีจุดประสงค์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับทีมต่างๆ ในบริษัท และทำให้มีมาตรฐานมากขึ้น

 

 

Qualifications

  • สามารถเขียนโปรแกรมภาษา Python หรือ JavaScript ได้อย่างชำนาญ

  • มีประสบการณ์การใช้งาน RDBMS เช่น MySQL, PostgreSQL

  • มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใช้ API ต่างๆ

  • มี Growth mindset และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือสอนให้กับคนอื่นได้

  • (Bonus) หากมีประสบการณ์การใช้ Django, Node.js หรือ React จะพิจารณาเป็นพิเศษ