Software Engineer, Internal Tools (Full Stack)

THB 30,000 - 60,000

Bangkok

ทีม Internal Tools เป็นทีมที่พัฒนาระบบ Salesforce และระบบ ERP ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานระหว่างฝ่าย ตัวอย่างเช่น Accounting, Sales, Sales Management, Inventory, IT Support ให้ทำงานร่วมกันได้รวดเร็ว มีระเบียบและมาตรฐานมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของแต่ละแผนกในบริษัท เช่น เครื่องมือเรียกดูข้อมูล ออกรายงาน, หน้าเว็บสำหรับประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานที่เปิดรับ ฯลฯ

Qualifications

  • สามารถเขียนโปรแกรมภาษา Python และ JavaScript ได้อย่างชำนาญ

  • มีประสบการณ์การใช้งาน RDBMS เช่น MySQL, PostgreSQL

  • มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใช้ API ต่างๆ

  • มีประสบการณ์การใช้ Django, Node.js และ React

  • มี Growth mindset และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือสอนให้กับคนอื่นได้

  • (Bonus) หากมีประสบการณ์การพัฒนาระบบ ERP โดยใช้ Odoo มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ