Software Engineer, Internal Tools

Bangkok

THB 25,000 – 50,000

Responsibilities

  • เขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาเครื่องมือเพื่อการใช้งานภายในบริษัท Wongnai เช่น ระบบ ERP ที่ช่วยควบคุม Data Flow ระหว่างทีมต่างๆ ในบริษัทให้เป็นตามกระบวนการที่กำหนดไว้, หน้าจอแสดงสถิติต่างๆ ของระบบ Wongnai, เครื่องมือสำหรับช่วยให้เรียกดูหรือวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ โดยมีจุดประสงค์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับทีมต่างๆ ในบริษัท และทำให้มีมาตรฐานมากขึ้น

 

Qualifications

  • สามารถเขียนโปรแกรมภาษา Python ได้
  • มีประสบการณ์การใช้งาน RDBMS
  • มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใช้ API ต่างๆ
  • มี Growth mindset และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือสอนให้กับคนอื่นได้
  • (Bonus) หากมีประสบการณ์การใช้ Django, Odoo, Node.js หรือ React จะพิจารณาเป็นพิเศษ