Software Engineer, ERP (Python)

Bangkok

THB 25,000 – 50,000

Responsibilities

  • เขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาเครื่องมือเพื่อการใช้งานภายในบริษัท Wongnai เช่น ระบบ ERP ที่ช่วยควบคุม Work Flow ระหว่างทีมต่างๆ ในบริษัทให้เป็นตามกระบวนการที่กำหนดไว้ โดยมีจุดประสงค์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับทีมต่างๆ ในบริษัท และทำให้มีมาตรฐานมากขึ้น

 

Qualifications

  • สามารถเขียนโปรแกรมภาษา Python ได้
  • มีประสบการณ์การใช้งาน RDBMS
  • มี Growth mindset และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือสอนให้กับคนอื่นได้
  • (Bonus) หากมีประสบการณ์การใช้ Django, Odoo จะพิจารณาเป็นพิเศษ