Software Engineer, ERP (Python)

Bangkok

THB 30,000 – 50,000

ปัจจุบัน Wongnai มีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบ ERP ให้การบันทึกบัญชีตรงตามมาตรฐานสากล ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดรายการสินค้าและราคา, การออกใบเสนอราคา, การยืนยันการซื้อ, การสั่งผลิต, การส่งมอบ, การวางบิล, และการเก็บเงิน พร้อมทั้งสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้

โดยทีมพัฒนาระบบ ERP จะได้พูดคุยกับหลากหลายแผนก เช่น บัญชี, Sales, Customer Success, Product Development เพื่อรวบรวม requirement มาใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบให้การทำงานต่างๆ รวดเร็ว ถูกต้อง ป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดได้ และเชื่อมต่อกันได้อย่างราบรื่น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งนี้ได้ที่ Life@Wongnai

Responsibilities

  • เขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาเครื่องมือเพื่อการใช้งานภายในบริษัท Wongnai เช่น ระบบ ERP ที่ช่วยควบคุม Data Flow ระหว่างทีมต่างๆ ในบริษัทให้เป็นตามกระบวนการที่กำหนดไว้, หน้าจอแสดงสถิติต่างๆ ของระบบ Wongnai, เครื่องมือสำหรับช่วยให้เรียกดูหรือวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ โดยมีจุดประสงค์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับทีมต่างๆ ในบริษัท และทำให้มีมาตรฐานมากขึ้น

 

Qualifications

  • สามารถเขียนโปรแกรมภาษา Python ได้

  • มีประสบการณ์การใช้งาน RDBMS

  • มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใช้ API ต่างๆ

  • มี Growth mindset และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือสอนให้กับคนอื่นได้

  • (Bonus) หากมีประสบการณ์การใช้ Django, Odoo, Node.js หรือ React จะพิจารณาเป็นพิเศษ