Photographer (Wongnai Beauty)

Bangkok

THB 15,000 - 22,000

Responsibilities
 • ถ่ายภาพคลินิก สปา ซาลอน เครื่องสำอาง แฟชั่นและ Lifestyle ของผู้หญิง
 • จัดองค์ประกอบของภาพที่หลากหลายให้เหมาะกับงาน
 • แต่งภาพให้สวยงามหลังการถ่ายภาพ
 • ถ่ายวีดีโอ
Qualifications
 • เพศชาย หรือหญิง ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 0 - 5 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีถ่ายภาพ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ถ่ายรูปได้ดี ใช้อุปกรณ์การถ่ายภาพที่เกี่ยวข้องได้หลากหลาย และชำนาญ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และมุมมองในการถ่ายภาพที่ดี
 • ขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี อารมณ์ดี
 • ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop / light room พื้นฐานอื่นๆ ในการแต่งภาพได้
 • ถนัดการถ่ายภาพ Interior จะพิจารณาเป็นพิเศษ