Wongnai Sales Agent (based in Nan or Phrae or Phayao)

รายได้รวมกว่า 30,000 บาท/เดือน

Nan or Phrae or Phayao

ถ้ากำลังมองหางานขายอิสระ "Wongnai Sales Agent" คือ เจ้าหน้าที่ตัวแทนขายอิสระ** ที่รายได้ทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับค่าคอมมิชชั่นของสินค้าหรือบริการของ Wongnai ที่เจ้าหน้าที่ขายได้ โดยสินค้าหลักคือระบบ Wongnai POS (Point of Sale) ซึ่งเป็นระบบจัดการร้านอาหาร รวมถึงสื่อโฆษณาอย่าง Wongnai Listing Ad และการติดตั้ง QR Code ให้กับพันธมิตรของ Wongnai

คนที่ทำหน้าที่นี้จะได้รับอิสรภาพในการทำงานค่อนข้างมากเพราะไม่ต้องเข้าออฟฟิศ แต่ในขณะเดียวกันรายได้ก็จะขึ้นอยู่กับความขยันและผลงานของเจ้าตัวล้วนๆ ตำแหน่งนี้จึงเหมาะกับคนที่มีความรับผิดชอบและดูแลตัวเองได้ โดยทาง Wongnai จะจัดเทรนนิ่งให้เพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่มีความรู้ที่เหมาะสมก่อนลงพื้นที่ทำงานจริง

 

**เจ้าหน้าที่ตัวแทนขายอิสระ ไม่ใช่พนักงานประจำ รายได้มาจากค่านายหน้าในการขายสินค้าของ Wongnai

Responsibilities

  • เข้าพบลูกค้าที่มีศักยภาพในพื้นที่

  • ทำรายงานการขายส่งทุกสัปดาห์

  • ปิดการขายและติดตั้งระบบจัดการร้าน

  • ปิดการขายสื่อโฆษณา Wongnai Listing ad

  • ปิดการขาย และติดตั้ง SCB QR code

 

Qualifications

  • มีทักษะในการขาย เจรจา มนุษยสัมพันธ์ และใจรักบริการที่ดีมาก

  • กระตือรือล้น เปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา

  • ทักษะการใช้ computer และ internet ในระดับดี

  • เป็นคนในพื้นที่จังหวัด น่าน แพร่ หรือพะเยา และมีเวลาขั้นต่ำ 20 ชั่วโมง / สัปดาห์ สำหรับทำงาน