Product Consultant - Wongnai POS (6 Months Contract)

THB 15,000 - 20,000 (ไม่รวมค่า commission)

Bangkok

PC (Product Consultant - Wongnai POS) ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ สาธิตการใช้งาน และเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจมาใช้ระบบ Wongnai POS รวมถึงบริการอื่นๆ ของ partners เช่น SCB dynamic QR code โดยอยู่ประจำสาขาที่รับผิดชอบ

Responsibilities

 • ให้คำปรึกษา คำปรึกษา แนะนำ สาธิตการใช้งานระบบ Wongnai POS ตลอดจนปิดการขายและรับผิดชอบยอดขายตามที่บริษัทกำหนด

 • ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่สาขา

 • ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันยอดขายที่หน้าร้าน

 • ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ (วันธรรมดา 11.00 - 20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00 - 20.00 น.)

 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 


Qualifications

 • อายุระหว่าง 20-30 ปี

 • มีทักษะการสื่อสารและการเจรจา มีมนุษยสัมพันธ์ และใจรักบริการที่ดีมาก

 • กระตือรือล้น เปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา

 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

 • เคยผ่านงานขายมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • Siam​ Center 

 • Central Eastville

 • Central World