Assistant Sales Manager

THB 45,000 - 75,000 (Commission Starting at THB 30,000)

Bangkok

Assistant Sales Manager  เป็นกำลังสำคัญช่วยสร้างทีมขายให้แข็งแกร่ง รวมถึงสนับสนุนงานของทีมขาย
เพื่อสร้างยอดขายให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

Responsibilities

 • วางแผน กำหนดเป้าหมาย และบริหารทีมขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันกับ Wongnai
 • ติดตามดูแลการทำงานของทีมขาย รวมทั้งช่วยประสานงานให้ทีมขายทำงานได้อย่างคล่องตัวตั้งแต่เริ่มจนถึงส่งมอบงานให้กับลูกค้า
 • วางแผนร่วมกับทีมบริหารและทีมขาย, รับผิดชอบการสร้างยอดขายให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
 • ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของทีมขาย รวมถึงมีส่วนช่วยในการฝึกอบรม หรือโค้ชชิ่งลูกทีมให้เป็นทีมขายที่แข็งแกร่ง
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มีความพึงพอใจกับสินค้าและบริการของ Wongnai

 

Qualifications

 • ประสบการณ์ขายหรือบริหารทีมขายตั้งแต่ 3-5 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีและแอปพลิเคชั่น
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการขายหรือดูแลลูกค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการสื่อสารและเจรจาที่ดีมาก สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ขยัน และสามารถทำงานตามเป้าที่ตั้งไว้ได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี