Talent Acquisition Specialist

THB 16,000 - 30,000

Bangkok

Responsibilities

 • ดูแลกระบวนการรับสมัคร คัดกรองผู้สมัคร รวมถึงการสัมภาษณ์ในเบื้องต้น

 • วางแผนด้านการรับสมัครพนักงาน และหาช่องทางในการประกาศตำแหน่งงาน

 • ดูแลเรื่อง Employer Branding / HR Marketing เพื่อให้ Wongnai เป็นองค์กรที่คนอยากร่วมงานด้วยอยู่เสมอ

 • ให้ข้อมูลผู้สมัครในเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบ, สวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ

 • ดำเนินการเรื่องเอกสารสัญญาจ้างงาน

 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

 • ประสบการณ์ทำงาน 0-5 ปี

 • ซื่อสัตย์ ขยัน มีความเป็นผู้ใหญ่

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

 • มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

 • ยิ้มแย้ม มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก รักงานบริการเป็นชีวิตจิตใจ

 • ชอบทำงานกับคน แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่เกี่ยงงานเอกสาร

 • หากมีประสบการณ์ด้าน Recruitment จะพิจารณาเป็นพิเศษ