Messenger (พนักงานรับ-ส่งเอกสาร)

Bangkok

THB 12,000

Responsibilities :

  • วางบิล เก็บเช็ค

  • รับ - ส่งเอกสารต่างๆของบริษัท

Qualifications :

  • ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 0 - 5 ปี

  • อ่าน และเขียนหนังสือได้

  • รู้เส้นทางถนนกรุงเทพ และปริมณฑล

  • มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์

  • มีรถจักรยานยนต์ และโทรศัพท์เป็นของตนเอง

  • ขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี อารมณ์ดี