เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

Bangkok

รายได้รวม 15,000 ขึ้นไป (ฐานเงินเดือน 10,000 - 12,000 บาท + โบนัสตามจำนวนชิ้นงาน + ค่าน้ำมันและค่าสึกหรอ)

Responsibilities

 • หรือชื่อตำแหน่ง Field Data Operator ทำหน้าที่ลงพื้นที่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อตรวจสอบข้อมูลร้านค้าให้มีคุณภาพ ครบถ้วน และถูกต้อง
 • รวบรวมข้อมูลร้านอาหารในแต่ละพื้นที่เพิ่มเติม และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • ติดต่อและอธิบายร้านค้าเพื่อขอความร่วมมือในการตรวจสอบแก้ไขข้อมูล
 • สนับสนุนการทำงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

 • เพศชาย หรือหญิง ไม่จำกัดประสบการณ์การทำงาน
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีรถจักรยานยนต์และใบขับขี่เป็นของตัวเอง
 • สามารถเดินทางในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้
 • เป็นคนชอบเก็บรายละเอียด ขยันหมั่นเพียร ไม่เกี่ยงงาน
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี อัธยาศัยดี สุภาพ
 • มีความคล่องตัว และสามารถทำงานนอกเวลาได้เป็นบางครั้ง
 • มีความรู้ด้านไอที และมีความสนใจในโลกออนไลน์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (อีเมล โปรแกรมออฟฟิศ อินเตอร์เน็ต)