เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

Bangkok

รายได้รวม 15,000 ขึ้นไป (ฐานเงินเดือน 10,000 - 12,000 บาท + โบนัสตามจำนวนชิ้นงาน + ค่าน้ำมันและค่าสึกหรอ)

Responsibilities

 • ลงพื้นที่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อตรวจสอบข้อมูลร้านค้าให้มีคุณภาพ ครบถ้วน และถูกต้อง

 • รวบรวมข้อมูลร้านอาหารในแต่ละพื้นที่เพิ่มเติม และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ

 • ติดต่อและอธิบายร้านค้าเพื่อขอความร่วมมือในการตรวจสอบแก้ไขข้อมูล

 • สนับสนุนการทำงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

 • ไม่จำกัดประสบการณ์การทำงาน

 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี

 • อายุไม่เกิน 30 ปี

 • มีรถจักรยานยนต์และใบขับขี่เป็นของตัวเอง

 • สามารถเดินทางในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้

 • เป็นคนชอบเก็บรายละเอียด ขยันหมั่นเพียร ไม่เกี่ยงงาน

 • มนุษย์สัมพันธ์ดี อัธยาศัยดี สุภาพ

 • มีความคล่องตัว และสามารถทำงานนอกเวลาได้เป็นบางครั้ง

 • มีความรู้ด้านไอที และมีความสนใจในโลกออนไลน์

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (อีเมล โปรแกรมออฟฟิศ อินเตอร์เน็ต)