พนักงานขับรถผู้บริหาร

Bangkok

THB 16,000 – 22,000

รายละเอียดงาน :

 • รับส่งผู้บริหารตามเส้นทางที่ได้รับมอบหมาย

 • ตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและพร้อมใช้งานเสมอ

 • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น.

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย

 • อายุ 25 ปีขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 • รักงานบริการ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี

 • สามารถขับรถตู้ได้

 • มีประสบการณ์ในด้านขับรถยนต์อย่างน้อย 3 ปี

 • สามารถใช้ Google Maps ได้

 • ชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง

 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้และสามารถทำงานนอกเวลาได้เป็นครั้งคราว

 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์