Data Admin (Part-time)

Bangkok

THB 500/วัน (สัญญาจ้างรายเดือน)

Responsibilities
 • - ตรวจสอบข้อมูลที่โพสท์บนเว็บไซต์ ทั้งจากสมาชิกและลูกค้า ว่ามีความถูกต้องเหมาะสม และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หากพบข้อผิดพลาด
 • - ตรวจสอบข้อมูลร้านอาหารให้มีคุณภาพครบถ้วนและถูกต้อง
 • - วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลร้านอาหารในแต่ละพื้นที่เพิ่มเติม ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • - เพิ่มข้อมูลต่างๆ ของร้านอาหาร ลงในระบบ ตามที่ได้รับการประสานงานจากฝ่ายอื่น เช่น ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย
 • - สนับสนุนการทำงานตามโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
 • - สามารถทำงานได้อย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์ (เข้าออฟฟิศ)
 • - เวลาทำงาน 10.00 - 19.00 น. รวมพักเที่ยง
Qualifications
 • - เพศชาย หรือหญิง ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 0 - 5 ปี
 • - กำลังศึกษาหรือมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาใดๆ
 • - เป็นคนชอบเก็บรายละเอียดมากๆ ขยันหมั่นเพียร ไม่เกี่ยงงาน
 • - ต้องมีความรู้ด้านไอที หรือมีความสนใจในโลกออนไลน์