Business Development Manager

Bangkok

THB 45,000-70,000

Responsibilities
 • จัดการโปรเจ็คและดูแลทีมให้บรรรลุเป้าหมายของโปรดักท์และเป้าหมายของวงใน
 • เพิ่มยอดขายให้เป็นไปตามเป้าด้วยการพัฒนาแผนธุรกิจหรือหาช่องทางรายได้ใหม่ๆ
 • สร้างความเติบโตด้วยการทดลองและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในมือ
 • วิเคราะห์ตลาดเพื่อหาโอกาสและเรื่องที่ต้องระมัดระวัง
 • รักษาความสัมพันธ์กับพาร์ทเนอร์ที่มีอยู่แล้วและเสาะหาพาร์ทเนอร์ใหม่ๆ เพื่อทำธุรกิจร่วมกัน
Qualifications
 • ปริญญาตรีสาขาธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือ MBA
 • มีประสบการณ์ตรงในการทำ project management หรือ business development
 • มีทักษะการต่อรองและนำเสนอที่ดีเยี่ยม
 • สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจได้อย่างรวดเร็วและรักษาความสัมพันธ์กับพาร์ทเนอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบและวางตัวเหมาะสมในทุกสถานการณ์
 • เข้าใจการทำงานเชิงยุทธศาสตร์
 • เข้าใจตัวโปรดักท์ของบริษัทและสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
 • เป็นแบบอย่างที่ดี