Senior Operations Executive (Fulfillment/Claim/Fraud)

THB 25,000 - 34,000

Bangkok

Wongnai เติบโตขึ้นมาจากการเป็น Online Platform แนะนำ และ รีวิว ร้านอาหาร ที่ปัจจุบันได้รับการยอมรับจากคนไทยอย่างกว้างขวาง ด้วยเป้าหมายของเราคือการ “Connect people to good stuff หรือ เชื่อมต่อผู้คนเข้ากับสิ่งดีๆ” เราจึงไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาข้อมูลและบริการของเรา ให้กลายเป็นผู้ช่วยคนสำคัญ ที่จะทำให้ชีวิตของคนไทยทั่วประเทศ สะดวกสบายมากขึ้น

Online to Offline (O2O) คือรูปแบบธุรกิจใหม่ ที่จะเชื่อมร้านค้าในโลก Offline เข้ากับเทคโนโลยีในโลก Online อย่างลงตัว Wongnai จึงมีความมุ่งมั่นที่จะเชื่อมต่อ ร้านอาหารที่ได้รับความนิยม หรือ อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ให้ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย อยากกินอะไร ต้องได้กิน! ผ่านบริการ Delivery และอื่นๆอีกมากมาย

Operations Executive เป็นตำแหน่งสำคัญที่จะช่วยเชื่อมต่อ ร้านอาหาร ที่ตัดสินใจร่วมธุรกิจกับ Wongnai กับผู้ใช้งาน Platform โดยทำหน้าที่จัดการ ประสานงานกับทีมต่างๆ หลังการขาย เพื่ออำนวยความสะดวก ช่วยเหลือร้านให้สามารถใช้งาน Platform ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  และ ดำเนินการส่งมอบงานที่ถูกต้อง ตรงเวลา นำไปสู่ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าร้านอาหารในการร่วมงานกับ Wongnai

เราจึงมองหาทีมงานที่ เชื่อมั่นในเป้าหมายเดียวกัน มาร่วมกันทำความเชื่อนี้ให้เป็นจริง หากคุณอ่านโพสต์นี้แล้วรู้สึกว่าใช่! สมัครเลย!!!

 

Responsibilities

 • รับผิดชอบ ดูแลงานหลังการขาย ให้กับร้านอาหารในพื้นที่ ภาคเหนือ และ ภาคกลาง
 • ดูแลการ ให้ร้านอาหาร สามารถใช้งานระบบการจัดการร้านอาหาร Wongnai Merchant Application และ service ต่างๆ ได้อย่างราบรื่น
 • จัดการ และดูแลข้อมูลของร้านอาหาร บน Wongnai Platform ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามแผนที่วางไว้ เช่น ข้อมูลร้าน, Menu อาหาร, Promotion, การขึ้นสื่อโฆษณา, ข้อมูลบัญชีสมาชิก และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานร่วมกับทีมต่างๆ เช่น ทีม Development (Programmer), ทีม Content, ทีม บัญชี, ทีม Marketing, และทีมอื่นๆ รวมถึง partner ของ Wongnai เพื่อส่งงานของลูกค้าได้ ตรงเวลา และถูกต้อง
 • สังเกต และชี้ให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรคในงาน และเสนอ solution เพื่อปรับปรุง รวมถึงผลักดันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานลูกค้าสำเร็จตามแผนที่วางไว้
 • ดูแลงานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานในวันเสาร์หรืออาทิตย์ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยสามารถทำงานได้จากที่บ้าน
 • สนับสนุนการโครงการพิเศษต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

 

Qualifications

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี 
 • มีความเป็นผู้นำ มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีทักษะการสื่อสารและเจรจาที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในขั้นดี
 • มีความสามารถด้านการคำนวณที่ดี สามารถใช้โปรแกรม Excel หรือ Google Sheet ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการประสานงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากเป็นคนในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ