เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนาม (สัญญาจ้าง 1 ปี)

THB 11,000 – 13,000 (ไม่รวม incentive)

Sriracha

"เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนาม" (Field Operator) มีบทบาทหลักคือการ "ลงพื้นที่" คือแวะเข้าไปที่ร้านอาหารเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลในระบบของ Wongnai นั้นมีความถูกต้อง ทั้งในแง่พิกัด ชื่อร้าน เบอร์โทรศัพท์ เวลาเปิด-ปิด ฯลฯ 

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลภาคสนามยังต้องพูดคุยกับร้านอาหารเพื่อขออนุญาตติดสื่อของ Wongnai เช่นสติ๊กเกอร์ Wongnai และสติ๊กเกอร์ไลน์แมนอีกด้วย ดังนั้นคนที่รับตำแหน่งนี้จึงต้องมีอัธยาศัยดี มีความสุภาพนอบน้อมเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีกับทุกร้านที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าพบ

ทำความรู้จักแต่ละทีมของ Wongnai มากขึ้น ได้ที่ Life@Wongnai

Responsibilities

 • ลงพื้นที่ในเขตพัทยา ชลบุรี เพื่อตรวจสอบข้อมูลร้านค้าให้มีคุณภาพ ครบถ้วน และถูกต้อง

 • รวบรวมข้อมูลร้านอาหารในแต่ละพื้นที่เพิ่มเติม และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ

 • ติดต่อและอธิบายร้านค้าเพื่อขอความร่วมมือในการตรวจสอบแก้ไขข้อมูล

 • สนับสนุนการทำงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย


Qualifications

 • เป็นคนในพื้นที่ รักการบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี อัธยาศัยดี สุภาพ

 • ขยันหมั่นเพียร ไม่เกี่ยงงาน ชอบเก็บรายละเอียด

 • มีความคล่องตัว และสามารถทำงานนอกเวลาได้เป็นบางครั้ง

 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี (อีเมล, Microsoft Office (Excel), อินเตอร์เน็ต)

 • มีความรู้ด้าน คอมพิวเตอร์ ไอที เบื้องต้น และมีความสนใจในโลกออนไลน์

 • มีรถจักรยานยนต์และใบขับขี่เป็นของตัวเอง

 • เข้าใจเส้นทาง และ สามารถเดินทางในเขตที่รับผิดชอบ

 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี

 • อายุไม่เกิน 30 ปี

 • หากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ