Data Entry Admin (สัญญาจ้าง 1 ปี)

THB 15,000 – 17,000

Bangkok

Data Entry Admin คือ ผู้จัดเตรียม ปรับปรุง แก้ไข ข้อมูล และเมนูของร้านอาหารที่อยู่บน platform หรือ ร้านอาหารที่ต้องการเข้าร่วม กับ platform Wongnai ให้ถูกต้อง และพร้อมใช้งาน ตามที่ได้รับมอบหมาย ในเวลาที่กำหนด

ทำความรู้จักแต่ละทีมของ Wongnai มากขึ้น ได้ที่  Life@Wongnai 

Responsibilities :

 • พิมพ์เมนู จัดเตรียมข้อมูล และนำข้อมูลเข้าระบบ เพื่อบริการให้แก่ร้านอาหารที่ต้องการเข้าร่วมกับ Platform  Wongnai

 • เพิ่มข้อมูลต่างๆ ของร้านอาหาร ลงในระบบ ตามที่ได้รับการประสานงานจากฝ่ายอื่น เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และ พาร์ทเนอร์ เป็นต้น

 • สนับสนุนการทำงานตามโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

 

Qualifications :

 • มีความเร็วในพิมพ์ดีดไม่ต่ำกว่า 40 คำต่อนาที (ภาษาไทย) และ 50 คำต่อนาที (ภาษาอังกฤษ)

 • เป็นคนที่ทำงานได้ละเอียด และรวดเร็ว

 • ไม่จำกัดประสบการณ์การทำงาน

 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี

 • สามารถใช้งาน โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี (โดยเฉพาะ Word และ Excel)

 • เป็นคนช่างสังเกต ละเอียดรอบคอบ ขยันหมั่นเพียร ไม่เกี่ยงงาน

 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 • มีความคล่องตัว และสามารถทำงานนอกเวลาได้เป็นบางครั้ง

 • สามารถปรับตัวหรือรูปแบบการทำงานให้เข้ากับเป้าหมายขององค์กรได้

 • มีความรู้ด้านไอที และมีความสนใจโลกออนไลน์