Offline Marketing Executive (B2B)

Bangkok

THB 17,000 – 25,000

Offline Marketing Executive (B2B) คือ สายงานการตลาดที่เป็นผู้สร้างการรับรู้เรื่องผลิตภัณฑ์และบริการของ Wongani ให้กับเจ้าของธุรกิจและเจ้าของร้านอาหารเพื่อชักชวนให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาเป็นลูกค้าหรือพาร์ทเนอร์ของ Wongnai ในอนาคต

พนักงานที่ทำหน้าที่นี้นี้ต้องมีความกล้า มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี รวมถึงต้องมีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ยอดเยี่ยม

ทำความรู้จักแต่ละทีมของ Wongnai มากขึ้น ได้ที่ Life@Wongnai

Responsibilities

 • วางแผนสัมมนาทางธุรกิจต่างๆ รวมทั้ง trade shows และ exhibitions ต่างๆเพื่อให้เจ้าของร้านต่างๆ ใช้บริการผลิตภัณฑ์ของ Wongnai มากขึ้น ผ่านช่องทาง offline

 • สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและรักษาความสัมพันธ์กับพาร์ทเนอร์ ทั้งพาร์ทเนอร์ที่มีอยู่แล้วและเสาะหาพาร์ทเนอร์ใหม่ๆ

 • จัดการเรื่องเนื้อหาสัมมนาแต่ละครั้งให้น่าสนใจ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับ speaker, vendor ต่างๆ ภายนอก รวมทั้งทีมภายในบริษัท

 • ตั้งเป้าหมายในการทำสัมมนาแต่ละครั้ง และมีการวัดผลอย่างชัดเจน

 • จัดทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ตามช่องทาง offline ทุกประเภท

 • ตรวจสอบข้อความ artwork สื่อ และ keyword ต่างๆ ให้ถูกต้องและตรงตามจุดประสงค์ก่อนที่จะออกไปภายนอก

 

Qualifications

 • วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ถ้ามีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เข้าใจและยึดถือใน positioning ของ Wongnai

 • เข้าใจในธุรกิจร้านอาหาร และสามารถพัฒนากลยุทธ์ เพื่อเพิ่มลูกค้าให้กับ Wongnai ได้มากยิ่งขึ้น

 • สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ (เขียน) สามารถประสานงานได้ดี

 • มีทักษะการต่อรองและนำเสนอที่ดีเยี่ยม

 • มีความรับผิดชอบสูงและวางตัวเหมาะสมในทุกสถานการณ์