Marketing Executive (Based in Chonburi) - 1 Year Contract

16,000 - 25,000

Chonburi

ที่ Wongnai เรามีเป้าหมายใหญ่คือการ connect people to good stuff เราเชื่อว่าแอปฯ ของคนไทยก็สามารถยืนหนึ่งในการนำเสนอข้อมูลและบริการต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ชีวิตของทุกคนสะดวกสบายขึ้นได้ไม่แพ้แอปฯ ใด และเราอยากให้ Wongnai กลายเป็นแอปฯ สำหรับคนไทยทั่วประเทศอย่างแท้จริง 

เราจึงมองหาทีมงานที่มี passion แรงกล้าและมีความเชื่อในสิ่งเดียวกับเรา มาร่วมกันทำความเชื่อนี้ให้เป็นจริง หากคุณอ่านโพสต์นี้แล้วรู้สึกว่าประกายไฟในตัวคุณได้ถูกจุดขึ้น สมัครเลย!!!

 

 

Responsibilities

 • ผลักดันยอดขายของร้านอาหารที่ร่วมธุรกิจกับเราให้ได้ตามเป้าหมาย โดยมีการคำนึงถึงผลประโยชน์ ต้นทุนและกำไร ผ่านการเติบโตของ ยอดขายต่อคำสั่งซื้อ (basket size) และฐานลูกค้าของร้าน (loyal customer)
 • สามารถให้คำแนะนำทีมงานในด้านการคิด, วางแผน, จัดทำแคมเปญหรือโปรโมชั่นที่น่าสนใจ รวมถึงการทำโฆษณาผ่านช่องทาง Online และเชิญชวนร้านเข้าร่วม เพื่อให้ร้านได้รับประโยชน์สูงสุด 
 • พัฒนาความสัมพันธ์กับร้านอาหารที่เข้าร่วมธุรกิจกับ Wongnai 
 • วิเคราะห์ภาพรวมของผลลัพธ์จากแคมเปญหรือโปรโมชั่น พร้อมกำหนดแนวทางสำหรับปรับใช้ในกิจกรรมต่อ ๆ ไป
 • จัดหา freelance หรือพนักงาน part-time ในพื้นที่ เพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานงาน ให้ข้อมูล และควบคุมงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
 • ติดต่อประสานงานกับ vendor ต่าง ๆ ภายนอก รวมทั้งทีมภายในบริษัท
 • ตรวจสอบข้อความ artwork สื่อ และ keyword ต่าง ๆ ให้ถูกต้องและตรงตามจุดประสงค์ ก่อนที่จะออกไปภายนอก

 

Qualifications

 • จบการศึกษาในสาขาการตลาด, บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง 1 - 3 ปี 
 • มีทักษะการสื่อสารทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนและการเจรจาที่ดีมาก
 • มีความรู้ความเข้าใจใน digital media หรือ application Wongnai จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบสูง และเป็นคนรักความสำเร็จ
 • มีความอดทน และสามารถทำสิ่งต่าง ๆ สำเร็จได้ด้วยตนเอง
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มองโลกในแง่ดี ไม่เกี่ยงงาน ชอบช่วยเหลือผู้อื่น