Key Account Executive (based in Bangkok)

เริ่มต้นที่ 25,000  บาท (ไม่รวม incentive)

Bangkok

เป้าหมายของ Wongnai คือการ Connect People to Good Stuff โดยเฉพาะเรื่องร้านอาหาร

เราจึงไม่หยุดที่จะพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ในการเชื่อมต่อร้านอาหารอร่อยๆ ให้กับผู้ใช้งานระบบของเรา

ในขณะเดียวกัน เรายังเล็งเห็นความสำคัญของประโยชน์ที่ร้านอาหารจะได้รับจากการเข้าร่วมธุรกิจกับเรา

ตำแหน่ง Key Account Manager เป็นกำลังหลักในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างร้านอาหาร กับ Wongnai และช่วยผลักดันร้านอาหารที่เข้าร่วมธุรกิจกับเราให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

หากรู้สึกว่า การสรรหาอาหารอร่อยๆ การเจรจา และ การคิดวางแผนเป็นสิ่งที่ใช่สำหรับคุณ สมัครเลย!

 

Responsibilities

 • ผลักดันยอดขายของกลุ่มร้านที่รับผิดชอบ ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยมีการคำนึงถึงผลประโยชน์ ต้นทุนและกำไร ผ่านการเติบโตของ ยอดขายต่อคำสั่งซื้อ (basket size) และฐานลูกค้าของร้าน (loyal customer)
 • คิด วางแผน แคมเปญ โปรโมชั่น ที่น่าสนใจ รวมถึงช่องทางโฆษณา (Online) และเชิญชวนร้านเข้าร่วม เพื่อให้ร้านได้รับประโยชน์สูงสุด 
 • พัฒนาความสัมพันธ์ กับร้านอาหารที่เข้าร่วมธุรกิจกับ Wongnai ตามกลุ่มร้านที่ได้รับมอบหมาย
 • วิเคราะห์ผลของ แคมเปญ โปรโมชั่น พร้อมเสนอแนวทางสำหรับปรับใช้ในกิจกรรมต่อๆไป
 • ทำงานร่วมกันกับทีม และประสานงานใกล้ชิดกับฝ่ายการตลาด ฝ่ายบริการลูกค้าหลังการขาย ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ เพื่อให้ร้านได้รับประสบการณ์ดีดี จากการเข้าร่วมธุรกิจกับเรา

Qualifications

 • มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือการดูแลลูกค้า 1 - 3 ปี 
 • มีทักษะการสื่อสารและเจรจาที่ดีมาก สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานตามเป้าที่ตั้งไว้ได้
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการนำเสนอที่ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีและแอปพลิเคชั่น
 • สามารถเดินทางไปพบลูกค้าได้เป็นครั้งคราว
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง