Key Account Manager

THB 50,000 - 100,000

Bangkok

 

ที่ Wongnai เรามีเป้าหมายใหญ่คือการ connect people to good stuff เราเชื่อว่าแอปฯ ของคนไทยก็สามารถยืนหนึ่งในการนำเสนอข้อมูลและบริการต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ชีวิตของทุกคนสะดวกสบายขึ้นได้ไม่แพ้แอปฯ ใด และเราอยากให้ Wongnai กลายเป็นแอปฯ ที่สามารถเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อผู้ใช้งานกับร้านค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

 

ทีม Key Account ของ Wongnai จึงมองหาทีมงานมาช่วยดูแลในฝั่งของร้านค้า ที่มี passion แรงกล้าและมีความเชื่อในสิ่งเดียวกับเรา มาร่วมกันทำความเชื่อนี้ให้เป็นจริง หากคุณอ่านโพสต์นี้แล้วรู้สึกว่าประกายไฟในตัวคุณได้ถูกจุดขึ้น สมัครเลย!!!

 

หากคุณอ่านโพสต์นี้แล้วรู้สึกว่าประกายไฟในตัวคุณได้ถูกจุดขึ้น สมัครเลย!!!

 

Responsibilities

 • บริหารจัดการทีมรวมถึง resource ต่าง ๆ ให้สามารถทำผลงานให้ได้ตามเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการผลักดันยอดขายของร้านอาหารที่เป็น partner ของ Wongnai ผ่าน service ที่มีบน platform ให้สูงที่สุด 
 • บริหารจัดการทีมให้สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับร้านอาหารที่เป็น partner ของ Wongnai ด้วยการดูแลและให้บริการหลังการขาย
 • วิเคราะห์ทำความเข้าใจโจทย์ที่ได้รับมอบหมายให้ชัดเจน​ เพื่อแปลงออกมาเป็นแผน และระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ จนถึงทำให้เกิดการปฏิบัติงานได้จริง
 • ทำงานเชิงรุกนำเสนอแนวทางการพัฒนาการทำงาน และระบบของทีมอย่างต่อเนื่อง โดยทำงานร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อาทิ Sales, Operations, Marketing, Content, Development
 • วิเคราะห์ผลของ แคมเปญ โปรโมชั่น พร้อมเสนอแนวทางสำหรับปรับใช้ในกลยุทธ์ของทีมต่อ ๆ ไป
 • วางแผน ดำเนินการ ดูแลภาพรวมของทีม ทั้งในด้าน process, people, tools ให้สามารถ deliver ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Qualifications

 • วุฒิปริญญาตรี/โท ในสาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป 
 • หากเคยทำงานในธุรกิจ E-commerce, O2O platform จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเป็นผู้นำสูง สามารถกระตุ้นและผลักดันทีมงานให้ทำงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้ได้ หากมีประสบการณ์ในการคุมทีมหรือนำทีมขนาดใหญ่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในสายงาน Sales, Customer Relationship, Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาอย่างมีตรรกะ และสร้างสรรค์ มีการนำเสนอที่ดี
 • เชื่ออย่างสุดใจว่าการวัดผล และการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะนำพาไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความสำเร็จของบริษัท
 • ยินดีที่จะทำงานใน high dynamic environment ที่มีการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง ก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา พร้อมที่จะ challenge และลองผิดลองถูกไปด้วยกัน