Key Account Coordinator (Expansion) -1 Year Contract

THB 16,000 - 25,000

Bangkok

ที่ Wongnai เรามีเป้าหมายใหญ่คือการ connect people to good stuff เราเชื่อว่าแอปฯ ของคนไทยก็สามารถยืนหนึ่งในการนำเสนอข้อมูลและบริการต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ชีวิตของทุกคนสะดวกสบายขึ้นได้ไม่แพ้แอปฯ ใด และเราอยากให้ Wongnai กลายเป็นแอปฯ ที่สามารถเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อผู้ใช้งานกับร้านค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

 

ทีม Key Account ของ Wongnai จึงมองหาทีมงานมาช่วยดูแลในฝั่งของร้านค้า ที่มี passion แรงกล้าและมีความเชื่อในสิ่งเดียวกับเรา มาร่วมกันทำความเชื่อนี้ให้เป็นจริง หากคุณอ่านโพสต์นี้แล้วรู้สึกว่าประกายไฟในตัวคุณได้ถูกจุดขึ้น สมัครเลย!!!

 

Responsibilities

 • จัดสรร account ของร้านค้าที่เข้าร่วมบริการของ Wongnai เพื่อส่งต่อให้Key Account Executive สามารถนำไปใช้ทำงานต่อได้อย่างเหมาะสม
 • รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลและเอกสารของร้านค้าที่ได้รับจากทีม Merchant Services Executive เพื่อนำไปใช้ในการส่งมอบงาน/ขึ้นงานให้กับร้านค้า
 • ติดต่อประสานงานกับทีมงานที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทเพื่อดำเนินการส่งมอบงาน/ขึ้นงานให้กับร้านค้า 
 • ควบคุมคุณภาพงานที่ส่งมอบให้ร้านค้า ให้มีความถูกต้อง ตรงตามความต้องการ ตรงเวลา 
 • คอย support ทีม Key Account เพื่อประสานงานกับทีมอื่น ๆ ภายในบริษัท รวมถึงแก้ไขปัญหาและดูแลร้านค้าให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

Qualifications

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน/จัดการข้อมูล จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • มีความละเอียดรอบคอบและความอดทนในการทำงาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เข้ากับคนได้ง่าย ชอบทำงานเป็นทีม
 • ทำงานโดยยึดถือเป้าหมายเป็นหลัก และสามารถทำสิ่งต่าง ๆ สำเร็จได้ด้วยตนเอง
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและรับมือกับปัญหาในการทำงานได้
 • มีใจรักการบริการและมองโลกในแง่ดี
 • เปิดกว้างในการเรียนรู้เพื่อใช้ระบบในการทำงานต่าง ๆ ที่หลากหลายได้ 
 • มองโลกในแง่ดี ไม่เกี่ยงงาน ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
 • หากผลงานดี อาจพิจารณาเป็นพนักงานประจำ