Graphic Designer (Marketing Team)

Bangkok

THB 22,000 – 28,000

Graphic Designer คือหนึ่งในทีมคิด วางแผน และผลิตเนื้อหา บทความ รูปภาพ กราฟิก วิดีโอ ที่มีผู้ชมมากกว่า 2 ล้านครั้งต่อสัปดาห์ เรากำลังมองหาทีมงานคุณภาพ ที่มาร่วมกันสร้าง content ที่มีคุณค่า และสร้างสรรค์ เพื่อให้คนไทยได้เสพแต่ของที่ดีและมีประโยชน์

Responsibilities:

 • ออกแบบ Artwork สำหรับสื่อออนไลน์, งานปริ้น, ป้ายต่างๆ

 • รับบรีฟงานและถ่ายทอดในการออกแบบร่วมกับทีม Marketing และ Content

 • จัดการและบริหารงานที่ได้รับ ได้ตรงต่อเวลา

 • นำเสนอและพัฒนา Concept หรือ Idea การออกแบบใหม่ๆ ให้กับทีมอื่นๆ

 

Qualifications:

 • มีความคิดสร้างสรรค์สูง กล้าที่คิดนอกกรอบ

 • ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 0 - 5 ปี

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีการออกแบบกราฟฟิก มัลติมีเดีย นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator หรือโปรแกรมอื่นๆ ในการออกแบบได้เป็นอย่างดี

 • มีความรู้ ความเข้าใจการวาง Layout ของสื่อหลายๆ รูปแบบ

 • มีความรู้ในด้านการผลิตและตรวจสอบงานจาก Supplier

 • มีความรู้ทางด้าน UI/UX Design จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบแบรนด์หรือโฆษณา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ