Event Coordinator

Bangkok

THB15,000 - 20,000

Responsibilities

 • ประสานงานกับ Stakeholder ของงาน Event อาทิ แบรนด์, ร้านอาหาร, Partner, Supplier ต่าง ๆ

 • รับ requirement และ feedback จากลูกค้า รวมถึงการดูแลและสรุปผลงานให้กับลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 • วางแผนและดำเนินงานภายใน Event พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น เพื่อให้การทำงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น

 • จัดหาและประสานงาน supplier ต่าง ๆ ที่ใช้ภายในงาน

 • วางแผนและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน

 

Qualifications

 • เพศชาย หรือ เพศหญิง

 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

 • มีประสบการณ์ในด้านการประสานงาน/จัดงาน event จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีความคิดสร้างสรรค์และมีใจรักในการทำงาน event

 • มีความยืดหยุ่น และสามารถรับความกดดันในการทำงานได้

 • สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัดได้

 • สามารถทำงานเป็นทีมและประสานงานได้

 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและมีไหวพริบในการสื่อสาร

 • มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงได้ในเวลาที่กำหนด