Software Engineer Intern (Aug - Dec)

สำหรับนักศึกษาฝึกงานช่วง สิงหาคม - ธันวาคม

Bangkok

ในแต่ละเดือนมีผู้ใช้ในประเทศไทยเข้ามาใช้เว็บไซต์ Wongnai.com และแอพ Wongnai เพื่อค้นหาร้านอาหาร ดูรูป อ่านรีวิวและ Content ต่างๆ เป็นจำนวนมากกว่า 13 ล้านคน

 • ทีม Frontend เป็นทีมที่พัฒนาเว็บ Wongnai.com ผลงานของทีมจึงเป็นสิ่งที่สร้างผลกระทบกับผู้ใช้งานโดยตรง ยังทำงานร่วมกับทีม SEO และ Marketing เพื่อหาจุดที่ต้องปรับปรุง เช่นเรื่อง Performance และโครงสร้างรวมถึงรูปแบบเนื้อหาของเว็บให้ตรงกับสิ่งที่ Google Search ต้องการ เพื่อให้หน้าเว็บของ Wongnai.com ที่มีจำนวนมากกว่า 2 แสนหน้าได้รับการจัดอยู่ในอันดับแรกๆ ของผลการค้นหา
 • ทีม iOS, Android เป็นทีมที่พัฒนาแอพ Wongnai ที่ตอบโจทย์การใช้งานและมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน และยังปรับปรุงและพัฒนา Feature ใหม่ๆ อยู่ตลอด
 • ทีม React Native เป็นทีมที่พัฒนาแอพ Wongnai Merchant App ซึ่งอยู่เบื้องหลังการทำงานของฝั่งร้านอาหารทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการรับคำสั่งซื้ออาหารจากผู้ใช้แอพ LINE MAN หรือแอพ Wongnai, การจัดการสถานะของร้านอาหารหรือเมนูต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดความยุ่งยากของการบริหารจัดการที่ฝั่งร้านอาหาร เพิ่มความเร็วในการบริการ รวมถึงลดความผิดพลาดต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการสั่งอาหารจนถึงการส่งอาหาร
 • ทีม Backend เป็นหนึ่งในทีมที่พัฒนาหรือสร้างรากฐานของระบบเพื่อรองรับการพัฒนา Feature ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เราเปิดให้ผู้ใช้ได้ Feature ใหม่ทุกๆ 2 สัปดาห์ ในการพัฒนา Product เราใช้หลัก Test-Driven Development (TDD)
 • ทีม Internal Tools เป็นทีมที่พัฒนาระบบ ERP ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานระหว่างฝ่าย ตัวอย่างเช่น Accounting, Sales, Inventory, IT Support ให้ทำงานร่วมกันได้รวดเร็ว มีระเบียบและมาตรฐานมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของแต่ละแผนกในบริษัท เช่น เครื่องมือเรียกดูข้อมูล ออกรายงาน, หน้าเว็บสำหรับประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานที่เปิดรับ ฯลฯ
 • ทีม Quality Assurance เป็นทีมที่ตรวจสอบคุณภาพ Product ของ Wongnai ทั้ง 3 แพลตฟอร์ม (Web, iOS, และ Android) ให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตาม Requirement 
 • ทีม Site Reliability Engineer (SRE) มีหน้าที่ดูแลโครงสร้างพื้นฐานของระบบ (Infrastructure administration) และทำงานร่วมกับทีมอื่นๆ ตามกระบวนการ DevOps เพื่อให้ทุกบริการของ Wongnai สามารถรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากได้ตลอดเวลา โดยเน้นการพัฒนาเครื่องมือและระบบอัตโนมัติ (automation) เพื่อลดการทำงานซ้ำซ้อน

เราทำงานโดยใช้ Agile Methodology มีการออกอัพเดทใหม่ทุกๆ 1-2 สัปดาห์ เพื่อให้ Feature ที่พัฒนาขึ้นถูกใช้งานจริงและถูกวัดผลโดยเร็วเพื่อนำฟีดแบ็คที่ได้กลับมาปรับปรุงแอพให้ดียิ่งกว่าเดิม

อ่านเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เราใช้ได้ที่ Life@Wongnai ครับ

Responsibilities

 • พัฒนา Wongnai เพื่อปรับปรุงและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ โดยทำงานใกล้ชิดกับ Product Manager, UX/UI Designer, ทีม Web Frontend/Backend/iOS/Android และอาจรวมถึงทีมอื่นๆ ด้วยเช่น ทีม Marketing, Data Operations เพื่อร่วมกันคิดออกแบบการทำงานของระบบเพื่อรองรับฟีเจอร์ใหม่ๆ อยู่เป็นประจำ
 • ควบคุมคุณภาพของโค้ดให้มีคุณภาพที่ดี ทำงานได้ถูกต้อง ทดสอบและดูแลได้ง่าย มีความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ดี

 

Qualifications

 • มีความรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่อง Data Structure, Algorithm, OOP, Coding, Design Patterns, Best Practices ต่างๆ
 • สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความรวดเร็วในการทำงาน
 • มี Growth mindset และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือสอนให้กับคนอื่นได้
 • ทีม Frontend
  • สามารถเขียน JavaScript (ES6), HTML5, CSS3 เพื่อพัฒนาโปรแกรมได้อย่างชำนาญ
  • มีความเข้าใจ Web Technology และ Responsive Design
  • หากมีประสบการณ์การใช้ ReactJS, Universal React, Redux, GraphQL, ImmutableJS, SCSS จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทีม iOS
  • สามารถใช้ภาษา Swift เพื่อพัฒนาโปรแกรมได้อย่างชำนาญ และสามารถทำงานกับโค้ดภาษา Objective-C ได้
  • มีความเข้าใจเรื่อง OOP, UIKit, Auto Layout
  • ถ้ามีความคุ้นเคยกับ Software Architecture แบบ MVVM และ Reactive Programming จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ถ้ามีความคุ้นเคยกับการใช้ Libraries/Tools เช่น Alamofire, Realm, Gloss, RxSwift, Fastlane จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทีม Android
  • สามารถเขียนแอพ Android ได้ หรือเขียนโปรแกรมภาษา Java หรือ Kotlin ได้อย่างชำนาญ
  • ถ้ามีความคุ้นเคยกับ Design Pattern จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ถ้ามีความคุ้นเคยกับการใช้ Fragment หรือมีประสบการณ์การใช้ Gson, Realm, ORMLite, Otto, Glide จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทีม React Native
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนาแอพที่ใช้ Framework สำหรับ Cross Platform Development อย่างเช่น React Native, Flutter, NativeScript, Xamarin
  • ถ้ามีประสบการณ์ในการพัฒนาแอพบน iOS หรือ Android แบบ Native จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ถ้ามีประสบการณ์ในการพัฒนาแอพด้วย React Native มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทีม Backend
  • สามารถใช้ภาษา Java เพื่อพัฒนาโปรแกรมได้อย่างชำนาญ
  • ถ้ามีความคุ้นเคยกับ Spring, Hibernate, Solr, gRPC, Docker, Amazon Web Services หรือ Cloud Platform อื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทีม Internal Tools
  • สามารถเขียนโปรแกรมภาษา Python และ JavaScript ได้อย่างชำนาญ
  • มีประสบการณ์การใช้งาน RDBMS เช่น MySQL, PostgreSQL
  • มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใช้ API ต่างๆ
  • มีประสบการณ์การใช้ Django, Node.js และ React
  • (Bonus) หากมีประสบการณ์การพัฒนาระบบ ERP โดยใช้ Odoo มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทีม Quality Assurance
  • มีความละเอียดรอบคอบในการควบคุมคุณภาพของ Product ที่จะปล่อยให้ผู้ใช้ใช้งาน
  • เข้าใจการทำงานของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น
  • หากสามารถเขียน scripting language เช่น Python, PHP, Ruby, Shell script, SQL ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีความรู้หรือมีประสบการณ์กับ Automated Test Tools หรือ Frameworks ต่างๆ เช่น Selenium จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากเข้าใจเรื่อง UX เป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทีม Site Reliability Engineer
  • สามารถใช้งาน Linux และแก้ไขปัญหาระบบได้อย่างชำนาญ
  • มีความสามารถในการออกแบบและ implement infrastructure ให้ทนทานต่อข้อผิดพลาด
  • มีความรู้ในระบบ monitoring, logging และ tracing เพื่อช่วยให้ทีมตรวจสอบปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
  • มีความรู้เกี่ยวกับ Continuous Delivery รวมถึงเทคนิคการ deliver software และการวัดผลในด้านเสถียรภาพ
  • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง process การทำงานให้ดีขึ้นได้
  • มีความคุ้นเคยกับ Cloud Platform และ Kubernetes
  • มี Growth mindset และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือสอนให้กับคนอื่นได้
  • (Bonus) ความรู้และสามารถทำการทดสอบในด้าน Security เบื้องต้นได้
  • (Bonus) มีความรู้ในภาษา Java, Python และ Node.js เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับทีมได้