Software Engineer, Frontend (Blognone)

Bangkok

THB 25,000 - 50,000

Responsibilities
  • ตำแหน่งงานนี้ทำงานในบริษัท บล็อกนัน จำกัด ผู้ให้บริการเว็บไซต์ข่าวไอที Blognone.com และข่าวธุรกิจ BrandInside.asia ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Wongnai (ออฟฟิศตั้งอยู่ที่เดียวกันกับ Wongnai)
  • พัฒนาส่วน Frontend ของ Service ต่างๆ ของเว็บไซต์ Blognone.com และเว็บไซต์ที่จะเกิดขึ้นใหม่ในเครือ Blognone
  • ควบคุมคุณภาพของโค้ดให้มีคุณภาพที่ดี ทำงานได้ถูกต้อง ทดสอบและดูแลได้ง่าย มีความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ดี
Qualifications
  • สามารถเขียน JavaScript (ES6), HTML5, CSS3 ได้อย่างชำนาญ
  • มีความรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่อง Data Structure, Algorithm, OOP, Coding, Design Patterns, Best Practices ต่างๆ
  • มีความเข้าใจ Web Technology และ Responsive Design เป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความรวดเร็วในการทำงาน
  • มี Growth mindset และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือสอนให้กับคนอื่นได้
  • (Bonus) หากมีประสบการณ์การใช้ ReactJS, Universal React, Redux, ImmutableJS, SCSS, Django จะพิจารณาเป็นพิเศษ