Software Engineer, Backend (Blognone)

Bangkok

THB 30,000 - 50,000

Responsibilities
  • ตำแหน่งงานนี้ทำงานในบริษัท บล็อกนัน จำกัด ผู้ให้บริการเว็บไซต์ข่าวไอที Blognone.com และข่าวธุรกิจ BrandInside.asia ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Wongnai (ออฟฟิศตั้งอยู่ที่เดียวกันกับ Wongnai)
  • สร้างและดูแลระบบ Backend ของเว็บไซต์ Blognone.com รวมถึงพัฒนาระบบหลังบ้านสำหรับบริการใหม่ๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต
  • ควบคุมคุณภาพของโค้ดให้มีคุณภาพที่ดี ทำงานได้ถูกต้อง ทดสอบและดูแลได้ง่าย มีความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ดี
Qualifications
  • สามารถใช้ภาษา Python เพื่อพัฒนาโปรแกรมได้อย่างชำนาญ
  • มีความรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่อง Data Structure, Algorithm, OOP, Coding, Design Patterns, Best Practices ต่างๆ
  • ถ้ามีความคุ้นเคยกับ Django, Docker, Amazon Web Services หรือ Cloud Platform อื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความรวดเร็วในการทำงาน
  • มี Growth mindset และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือสอนให้กับคนอื่นได้