Senior Software Engineer, Frontend

Bangkok

50,000 - 80,000 (Depending on experience)

เว็บ Wongnai.com มีผู้ใช้ใช้งานหลายล้านคนต่อเดือน หากนับเป็นจำนวนหน้าที่ถูกเปิดอ่านต่อเดือน (Page Views) จะมีจำนวนมากกว่า 100 ล้านครั้ง ทีม Frontend เป็นทีมที่พัฒนาเว็บ Wongnai.com ผลงานของทีมจึงเป็นสิ่งที่สร้างผลกระทบกับผู้ใช้งานโดยตรง ทีม Frontend จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีม UX/UI Designer, Backend และ Product Manager เพื่อออกแบบเว็บไซต์ให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเปิดเว็บจากอุปกรณ์ตัวใดก็ตาม

นอกจากนี้ ทีม Frontend ยังได้ทำงานร่วมกับทีม SEO และ Marketing เพื่อหาจุดที่ต้องปรับปรุง เช่นเรื่อง Performance และโครงสร้างหรือรูปแบบเนื้อหาของเว็บให้ตรงกับสิ่งที่ Google Search ต้องการ เพื่อให้หน้าเว็บของ Wongnai.com ที่มีจำนวนมากกว่า 2 แสนหน้าได้รับการจัดอยู่ในอันดับแรกๆ ของผลการค้นหา

อ่านเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เราใช้ได้ที่ Life@Wongnai ครับ

Responsibilities

 • พัฒนาเว็บในส่วน Frontend ของ Service ต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บ Wongnai.com

 • ทำงานใกล้ชิดกับ Product Manager และทีม UX/UI Designer เพื่อออกแบบและพัฒนา Feature ใหม่ๆ ตาม requirement จากทั้งฝั่ง Business และ User

 • ควบคุมคุณภาพของโค้ดให้มีคุณภาพที่ดี ทำงานได้ถูกต้อง ทดสอบและดูแลได้ง่าย มีความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ดี

 

Qualifications

 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีความรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่อง Data Structure, Algorithm, Coding, Design Patterns, Best Practices ต่างๆ

 • มีประสบการณ์ทำงานกับ Web Technology และ Responsive Design เป็นอย่างดี

 • มีประสบการณ์การพัฒนาเว็บด้วย React, Redux, Universal React, ImmutableJS, Node.js, HTML5, SCSS

 • มีความคุ้นเคยกับ Agile Methodology และ Test-Driven Development

 • มีความสามารถในการแก้ปัญหา, สื่อสาร และมี Leadership ที่ดี

 • มี Growth mindset และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือสอนให้กับคนอื่นได้

 • (Bonus) มีประสบการณ์การใช้ Redux Saga, styled component