Product Manager

Bangkok

THB 40,000 - 60,000

เป้าหมายของ Wongnai คือการเชื่อมต่อสิ่งดี ๆ เข้ากับผู้คน (Connect People to Good Stuff) ไม่ว่าจะเป็นการช่วยในการค้นหาร้านอาหารรอบตัวพร้อมข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ และรีวิวจากผู้ใช้งานจริง, ช่วยให้ประสบการณ์ในการทานอาหารอร่อย ๆ จากร้านยอดนิยม ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การไปที่ร้าน แต่สามารถสั่งเดลิเวอรีมาส่งถึงที่ได้ผ่านบริการ LINE MAN, ช่วยให้สามารถค้นหาและแบ่งปันสูตรอาหารเด็ด ๆ ที่อาจจะแปลกใหม่หรือน่าทานกว่าเมนูตามร้านอาหาร จนอยากจะลองทำเองที่บ้าน, รวมไปถึงข้อมูลบริการและผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่มาพร้อมกับข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่ครบถ้วน ตัวอย่างที่ยกมานี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ยังมีสิ่งดี ๆ อีกหลายอย่างที่เราอยากจะเชื่อมต่อเข้ากับผู้คน เราจึงต้องการคนเก่งที่มีจิตใจดีและมีพลังแห่งการสร้างสรรค์พัฒนา มาร่วมงานกับเรา

Responsibilities :

 • วางวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการออกโปรดักท์ของวงใน

 • พัฒนาโปรดักท์เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้และเพิ่มผู้ใช้งาน

 • รวบรวมและจัดลำดับความสำคัญในการออกฟีเจอร์ต่างๆ ของโปรดักท์

 • เป็นผู้นำและคอยชี้แนะทีมเพื่อให้ออก release ใหม่ได้ตามแผน

 • วิเคราะห์ตลาด ลูกค้า และคู่แข่งเพื่อกำหนดทิศทางของโปรดักท์

 

Qualifications : 

 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

 • มีประสบการณ์ตรงด้าน UX และการวิจัยผู้บริโภค

 • นำข้อมูล analytics มาประกอบการตัดสินใจได้

 • มีความเข้าใจเชิงธุรกิจและขีดความสามารถของเทคโนโลยี

 • ทำงานร่วมกับคนหลากหลายพื้นเพได้ดี

 • มีประสบการณ์ในการนำทีม

 • มีทักษะด้านการสื่อสาร การต่อรอง และการโน้มน้าวที่ดีเยี่ยม