Videographer (Wongnai Beauty)

Bangkok

THB 17,000 – 30,000

ช่างภาพวีดีโอทำหน้าที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวสำหรับทีม Content นอกจากการถ่ายวีดีโอได้แล้ว การจัดองค์ประกอบที่ดี และ การจัดแสงไฟให้ตรงตาม Style ของวงในก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ

Responsibilities

  • ถ่ายวีดีโองานรีวิว / แฟชั่น / แต่งหน้า และอื่นๆ ของทีมบิวตี้
  • จัดองค์ประกอบของภาพที่หลากหลายให้เหมาะกับงาน
  • จัดไฟสำหรับงานถ่ายวีดีโอทั้งในและนอกสถานที่

 

Qualifications

  • ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 0 - 5 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีถ่ายภาพ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ถ่ายวีดีโอ และถ่ายภาพได้ดี ใช้อุปกรณ์การถ่ายภาพที่เกี่ยวข้องได้หลากหลาย
  • มีความคิดสร้างสรรค์ และมุมมองในการถ่ายภาพที่ดี
  • ขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี อารมณ์ดี
  • ตัดต่อวีดีโอได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ