Video Editor (Blognone & Brand Inside)

Bangkok

THB 17,000 - 30,000

Responsibilities :

  • ตัดต่อคลิปวีดีโอ รายการ และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ทั้งภาพ เสียง เอฟเฟ็กต่างๆ เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางของ Blognone และ Brand Inside

  • ร่วมเสนอไอเดียความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

Qualifications :

  • ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 0 - 5 ปี

  • มีประสบการณ์และชอบงานตัดต่อวิดีโอและงานสร้างกราฟิกและ effects ด้านภาพต่าง ๆ

  • มีความสามารถในการเล่าเรื่องและลำดับภาพ

  • สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อได้อย่างชำนาญ และถ้าสามารถใช้ After Effect ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  • มีความรับผิดชอบ ส่งงานตามกำหนด