Accountant (Blognone)

Bangkok

THB 20,000 – 30,000

Accountant คือ ตำแหน่งนักบัญชี โดยมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งฝั่งรับและฝั่งจ่าย ให้งานบัญชีสำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลา ถูกต้องตรงตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ  และเพิ่ม IQ,EQ ในการทำงานและเติบโตไปด้วยกัน

 

ทำความรู้จัก Accounting Team มากขึ้น หรือรู้จักทีมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ Life@Wongnai

Responsibilities

 • วางบิล - รับเช็ค

 • จัดการงานบัญชี ลงรายรับ

 • ประสานงานกับลูกค้าและ vendor ที่เกี่ยวข้อง

 • จัดทำสรุปและรายงานรายรับ

 • จัดการงานบัญชี ลงรายจ่าย

 • จัดทำภงด 3,53,ภพ.36, และนำยื่นสรรพากรได้

 • รวมทั้งงานเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

Qualifications

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี เป็นอย่างน้อย

 • มีความรู้ทางด้านมาตรฐานบัญชี มีประสบการณ์ในงานบัญชี 0 - 1  ปี

 • คุ้นเคยกับการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express และ ERP อื่นอย่างน้อย 1 โปรแกรม

 • เรียนรู้เร็ว มีความคล่องตัวสูง และ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดี

 • มีความละเอียด, รอบคอบ, และมีความรับผิดชอบ

 • สามารถบริหารจัดการงานได้ทันตามที่กำหนด

 • ซื่อสัตย์ และสามารถรักษาความลับได้

 • หากมีประสบการณ์ในบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจสื่อโฆษณาจะพิจารณาเป็นพิเศษ